CYNLLUNIO

ENGHREIFFTIAU O YSGOLION

Isod mae enghreifftiau o ysgolion ar draws yr ystod oed, sy’n nodweddu arferion llwyddiannus wrth roi elfennau o raglen ‘Ein Llais Ni’ ar waith e.e.  

  • strategaethau ar waith, 
  • cyflwyniadau gan ddysgwyr, 
  • y defnydd o’r digidol i hyrwyddo llafaredd, 
  • datblygu sgiliau trafod, 
  • dysgwyr yn myfyrio ar eu dysgu 

Dewis Strategaethau

Digidol

Adnoddau cefnogol