ENGHREIFFTIAU

YSGOLION

Ysgol David Hughes

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

Strategaeth: Taro’r Targed

Bwriad

Cyd-destun:
Tasg yn dilyn darllen stori Chwedl Neidr Penhesgyn.

Gweithredu:

  • Cyflwyno taflen yn cynnwys geiriau allweddol o’r stori.
  • Y dysgwyr yn ail adrodd y stori yn eu geiriau eu hunain gan ddefnyddio’r eirfa darged gan dderbyn pwyntiau ar ddefnyddio geiriau penodol.
  • Y dysgwyr yn sgorio gwaith ei gilydd gan gynnig adborth ar yr hyn wnaethpwyd yn dda a chynnig lle i wella.

Effaith

  • Hyder y disgybl wedi datblygu yn llwyddiannus
  • Dealltwriaeth o’r stori wedi dyfnhau
  • Y strategaeth wedi gwella safon iaith y dysgwyr gan eu bod yn ymwybodol o dermau allweddol a’r angen i’w defnyddio mewn gwaith llafar