CYNLLUNIO

ADNODDAU CEFNOGOL

Casgliad o adnoddau y gellid eu defnyddio ar gyfer cefnogi’r dysgu ac er mwyn sgaffaldio’r siarad a gwrando. Ceir enghreifftiau o gardiau, fframiau/sgaffaldiau, matiau siarad, canllawiau trafod y gellir eu defnyddio gyda dysgwyr (ac ymarferwyr) i ddyfnhau eu dealltwriaeth, magu hyder a datblygu iaith.

Rolau trafod

Cardiau i’w defnyddio gyda’r dysgwyr wrth sefydlu rolau trafod. Mae’n gosod y rôl yn eglur ac yn cynnig bonion brawddeg ar gyfer datblygu’r iaith briodol.

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

h

Rolau Trafod

Fframiau Siarad

Cyfres o fframiau siarad i sgaffaldio’r iaith wrth ddatblygu sgiliau:

  • rhoi cyfarwyddiadau
  • cyflwyno gwybodaeth
  • mynegi barn
  • disgrifio
  • perswadio
  • esbonio

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

h

Fframiau Siarad

Dull Blank – lefelau o gwestiynu

Fframwaith gwestiynu ar 4 lefel sy’n dechrau gyda’r cwestiynau concrit syml i’r rhai cymhleth a mwy haniaethol. Mae’r fframwaith yma’n annog y datblygiad o eirfa a iaith bob dydd ynghyd â datblygu sgiliau deall, rhesymu, rhagfynegi, dod i gasgliad a datrys problemau.

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

h

Dull Blank - lefelau o gwestiynu

Fframiau Gwrando

Cyfres o fframiau gwrando sy’n sgaffaldio’r dysgu trwy gefnogi’r dysgwyr i roi trefn ar yr hyn a glywir.

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

h

Fframiau Gwrando

Templedi cyflwyno Strategaethau i ddysgwyr

Templedi parod i’w defnyddio wrth gyflwyno strategaethau penodol i ddysgwyr.
Mae posib gwneud copi o’r ddogfen a’i haddasu yn ôl gofynion eich tasg.

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

h

Templedi cyflwyno Strategaethau i ddysgwyr

Dewis Strategaethau

Digidol

Adnoddau cefnogol