ENGHREIFFTIAU

YSGOLION

Ysgol David Hughes

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

Strategaeth Fi yw’r arbengwr

Bwriad

Cyd-destun:

  • Mae’r dysgwyr wedi darllen llinellau cyntaf y Chwedl Branwen
  • Dysgwyr blwyddyn 13 sydd yn cwblhau’r dasg yma ond mae hi’n dasg sydd yn addas i bob ystod oed

Gweithredu:

  • Roedd angen i’r dysgwr arbenigo ar gynnwys a chymeriadau llinellau 8 i 25 Chwedl Branwen a chrynhoi’r prif bwyntiau ar Flip.

Effaith

  • Roedd y strategaeth yn cael effaith gadarnhaol ar hyder y dysgwr gan ei bod yn llwyddo i grynhoi prif ddigwyddiadau’r llinellau yn hyderus
  • Roedd dealltwriaeth y dysgwr o’r chwedl yn dyfnhau gan ddefnyddio’r strategaeth
  • Cafodd y dysgwr gyfle i weithio’n annibynnol a rhannu lwyddiant gan wrando ar ei chyfraniad gyda gweddill y dosbarth