ENGHREIFFTIAU

YSGOLION

Cerrigydrudion

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

Dysgwr yn esbonio a myfyrio ar broses o greu darn o waith creadigol yn y Celfyddydau Mynegiannol.

Bwriad

Cyd-destun:
Cymhwyso’r sgil o esbonio’n drawsgwricwlaidd

Gweithredu:
Datblygu’r sgil esbonio a myfyrio drwy recordio sut mae’r dysgwyr wedi creu darn o gelf

Effaith

  • Sgiliau esbonio’r dysgwr yn gwneud cynnydd da gan wneud defnydd effeithiol o ymadroddion a geirfa sy’n berthnasol i bwrpas y siarad.
  • Defnydd effeithiol o eirfa sy’n berthnasol er mwyn cwblhau’r gwaith celf
  • Y dysgwr yn myfyrio yn llwyddiannus ar ei gwaith gan ddefnyddio iaith ddiddorol, amrywio tôn ac ystym a chyflwyno’n glir.