CYNLLUNIO

DIGIDOL

Bellach, mae cyfathrebu gwybodaeth gyda chynulleidfa yn gwneud defnydd cynyddol o gyfryngau digidol ac mae’r cynnwys yn gallu cyrraedd pobl ledled y byd, 24/7. Mae’r cyfathrebu yma yn bennaf ar ffurf disgrifio, cyflwyno naratif, esbonio, rhoi cyfarwyddyd, trafod, perswadio.

Mae rhoi cyfleon a phrofiadau i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau siarad a gwrando trwy gyfathrebu digidol yn allweddol er mwyn eu paratoi ar gyfer rhyngweithio’n gymdeithasol trwy’r Gymraeg a pharatoi ar gyfer y byd gwaith yng Nghymru heddiw a’r dyfodol.

Cyfleoedd i gynnwys arfau digidol yn y broses gynllunio

Digidol yn y broses gynllunio (MP4)

h

Digidol yn y broses gynllunio (Google Slides)

Digidol yn cefnogi llythrennedd – tasg enghreifftiol

Mae’r cyflwyniad hwn yn enghreifftio rôl arfau digidol mewn gweithgaredd sy’n cefnogi rhaglen Ein Llais Ni. Gellir efelychu’r broses mewn nifer o gyd-destunau a meysydd gwahanol

Gweithdai Digidol – dolenni i recordiadau

Gweithdy – Arfau digidol i gefnogi llafaredd

Gweithdy – Flipgrid

Gweithdy – Thinglink

h

Cyflwyniad

h

Cyflwyniad

h

Cyflwyniad

Dewis Strategaethau

Digidol

Adnoddau cefnogol