ENGHREIFFTIAU

YSGOLION

Ysgol David Hughes

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

Strategaeth: Mewn Munud

Bwriad

Cyd-destun:

Dysgu am brif bwyntiau Chwedl Branwen

Gweithredu:

  • Crynhoi Chwedl Branwen mewn munud
  • Y dysgwyr yn recordio eu hunain yn cyflwyno ar lafar gan ddefnyddio Flip

Effaith

  • Dealltwriaeth o’r Chwedl wedi dyfnhau.
  • Cynnydd da ym mrwdfrydedd y dysgwyr i ddiweddaru’r Chwedl gan bod ganddyn nhw fynediad at gefndir y Chwedl
  • Cynnydd da yn hyder y dysgwyr gan bod pawb wedi profi llwyddiant.