ENGHREIFFTIAU

YSGOLION

Pen-y-Bryn, Bethesda

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

Rhoi rhaglen Ein Llais Ni ar waith yn yr ysgol

Bwriad

Cyd-destun:
Hunanwerthuso’r ysgol wedi adnabod fod y Gymraeg wedi mynd yn fratiog, dysgwyr yn ddi-hyder wrth drafod a mynegi barn ac yn amharod i siarad Cymraeg yn gyhoeddus

Gweithredu:
Athrawes yn cynllunio hanner tymor o waith i dargedu gwella gerifa, patrymau brawddegau a chyfoethogi iaith y dysgwyr

Effaith

  • Cynnydd da iawn mewn defnydd dysgwyr o eirfa, idiomau a chymhariaethau
  • Defnydd effeithiol o batrymau brawddegau
  • Gwellhad amlwg mewn brwdfrydedd, mwynhad a hyder dysgwyr wrth ymgymryd â thasgau llafar y Gymraeg
  • Arweinyddiaeth – datblygu cysondeb ar draws yr ysgol
h

Ysgol Pen y Bryn - nodiadau o Ein Llais Ni ar waith (Word)