ENGHREIFFTIAU

YSGOLION

Ysgol David Hughes

3-8 oed

8-11 oed

11-14 oed

14-16 oed

Strategaeth: ‘Bob amser. Weithiau. Byth.’

Bwriad

Cyd-destun:
Darllen nofel osod TGAU (Llyfr Glas Nebo) ac adolygu nodweddion y prif gymeriadau cyn sefyll arholiad

Gweithredu:
Gosod ansoddeiriau i ddisgrifio’r cymeriad ar y sgrin. Y dysgwyr i feddwl os ydy’r ansoddair yn berthnasol i’r cymeriad bob amser, weithiau, byth. Y dysgwyr angen cyflwyno rhesymau i egluro eu safbwyntiau.

Effaith

  • Hyder y dysgwyr yn codi yn sylweddol
  • Dull effeithiol o adolygu ffeithiau
  • Trafodaeth archwiliadol llwyddiannus ganddynt.