CYSYLLTU Â NI

Cwblhewch y ffurflen ganlynol:

 

Y rheswm dros gysylltu:

2 + 2 =

Mae rhaglen Ein Llais Ni (a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru) yn cefnogi arweinwyr ac ymarferwyr i ddatblygu medrau siarad a gwrando Cymraeg ar draws y cwricwlwm o 3-16 oed.

Fe’i awdurwyd gan Catrin Fflur Roberts, Osian Hughes, Dafydd Roberts, Nicola Hughes, Bleddyn Humphreys, Eleri Llewelyn Owen, Sharon Wyn Jones a Gwawr Eleri Thomas.

Os oes sylwadau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

@einllaisni

Ebost

Cynnwys y Wefan

Pam Llafaredd?

Arweiniad a mannau cyfeirio i athrawon ar bwysigrwydd llafaredd fel y gallent roi cynnig ar strategaethau amrywiol yn ôl anghenion eu dysgwyr.

Cynllunio

Mynediad at strategaethau ac arferion cynllunio effeithiol yn ogystal âg adnoddau i gefnogi dysgu proffesiynol. Awgrymiadau ar rôl technoleg ddigidol i gyfoethogi’r addysgu a’r dysgu.

Arwain

Arweiniad ac adnoddau ar gyfer arweinwyr llafaredd yr ysgolion – y camau ymarferol y gellid eu dilyn yn ogystal ag adnoddau cefnogol i’w gwireddu.

Dysgu Proffesiynol

Mynediad at gyflwyniadau ymarferol a recordiadau o weminarau i’w defnyddio mewn sesiynau Dysgu Proffesiynol o fewn ysgol neu glwstwr.