CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Taro’r targed

Mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn cymryd eu tro i ateb cwestiwn ar destun penodol o fewn amser cyfyngedig (e.e. 1 munud) Wrth ateb, bydd angen defnyddio geiriau allweddol sydd â gwerth arbennig ar ‘y targed geirfa’ neu’r ‘targed termau’ e.e. geiriau cyffredin = 1 marc; geiriau heriol = 3 marc

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

  • Gwrando am ystyr
  • Datblygu geirfa
  • Gwrando i ddeall
  • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

  • Eglurder a geirfa
  • Diben
  • Siarad cydweithredol
  • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Mae Taro’r Targed yn profi dealltwriaeth o eirfa tra’n annog cystadleuaeth rhwng disgyblion er mwyn ennyn eu diddordeb a datblygu eu gallu i esbonio’n hyderus.

Mae angen i ddisgyblion eistedd mewn grwpiau o 4, mae pob disgybl yn cymryd tro i ateb cwestiwn ar destun arbennig o fewn amser cyfyngedig (e.e. 1 munud) Mae angen iddynt gynnwys cymaint o eirfa allweddol (mewn cyd-destun) ag sydd yn bosib fel rhan o’u hateb. Mae geirfa hawdd werth 1 pwynt, rhai canolig gwerth 2 a geirfa heriol werth 3 pwynt. Y dysgwr gyda’r sgôr mwyaf yw’r ennillydd

Bydd angen i’r athro ddewis cwestiwn addas ac agored a pharatoi geirfa allweddol i’w cynnwys. Mae hi’n bosib defnyddio bwrdd targed dartiau neu dabl

Wrth i’r disgyblion fod yn gwrando ar ei gilydd, rhaid iddynt sgorio eu cyfoedion a chynnig adborth ar y diwedd.

diagram Taror Targed

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Prosiect Llafaredd CCD – Taro’r targed
https://sites.google.com/hwbcymru.net/prosiect-llafaredd-llais21/adnoddau/taror-targed

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)

Arferion da: