CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Mewn munud

Bydd gan y dysgwr 30 eiliad i baratoi ateb i’r cwestiwn neu’r gosodiad ac yna munud yn unig i siarad.

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

  • Gwrando am ystyr
  • Datblygu geirfa
  • Gwrando i ddeall
  • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

  • Eglurder a geirfa
  • Diben
  • Siarad cydweithredol
  • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Dyma weithgaredd sydd posib ei wneud fel pâr neu grŵp er mwyn archwilio a chyflwyno syniadau. Mae’r dasg yn codi hyder y disgyblion wrth siarad mewn grŵp. 

Bydd angen i’r athro amlinellu’r dasg neu osod y pwnc. Caiff y disgyblion funud i archwilio eu syniadau a’u nodi ar bapur gludiog bach (mae posib addasu’r amser archwilio i siwtio’r dosbarth dan sylw). Yna, mae’r athro yn amseru munud ar y cloc a’r disgybl yn siarad am funud. Dylid annog y disgyblion i drafod am funud cyfan er mwyn adeiladu hyder a gwytnwch. Dylid annog y defnydd o ddechrau brawddegau i strwythuro’r dasg.

Arweiniad ychwanegol ar gyfer 3-8 oed

Llwybrau Datblygudefnyddio iaith mewn ffordd chwareus a llawn hwyl.

Mae’r disgrifiad uchod yn addas ar gyfer dysgwyr 3 i 8 oed

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Prosiect Llafaredd CCD – Mewn Munud
https://sites.google.com/hwbcymru.net/prosiect-llafaredd-llais21/adnoddau/mewn-munud

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)

Arferion da: