CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Trafodaeth Harkness

Bydd trafodaeth y grŵp o amgylch bwrdd yn cael ei mapio naill ai gan yr athro neu gan un o’r dysgwyr sydd yn gwrando ar drafodaeth. Bydd ‘map’ y drafodaeth yn dangos pwy sy’n siarad pryd a ‘thaith’ y drafodaeth o amgylch y bwrdd.

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

 • Gwrando am ystyr
 • Datblygu geirfa
 • Gwrando i ddeall
 • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

 • Eglurder a geirfa
 • Diben
 • Siarad cydweithredol
 • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Bydd angen i’r dysgwyr eistedd mewn cylch neu mewn mannau cyfartal o gwmpas y ddesg. Bydd pob llais a chyfraniad yn cael ei werthfawrogi’n gyfartal.

Bydd yr athro’n: 

 • Cyflwyno deunydd darllen ar destun arbennig i’r dysgwyr o flaen llaw.
 • Gofyn i’r dysgwyr i ddarllen crynodeb o’r testun gan gasglu eu hargraffiadau cyntaf.
 • Penderfynu ar feini prawf llwyddiant addas a thynnu sylw’r dysgwyr tuag atynt.
 • Mapio’r drafodaeth wrth wrando ar y grŵp.

Bydd y dysgwr:

 • Nodi enwau’r dysgwyr yn y blychau o gwmpas y cylch.
 • Dewis un dysgwr i fapio’r drafodaeth neu gall pob dysgwr wneud hynny yn eu tro.
 • Mapio’r drafodaeth a nodi faint o weithiau maent yn cyfrannu tuag at y drafodaeth.
 • Nodi rhif y maen prawf llwyddiant wrth ymyl eu henwau os ydynt wedi ei gyflawni.
 • Rhoi adborth ar ddiwedd y dasg gan fyfyrio ar eu cyfraniadau a’u trafodaethau.

harkness diagram

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Prosiect Llafaredd CCD – Trafodaeth Harkness
https://sites.google.com/hwbcymru.net/prosiect-llafaredd-llais21/adnoddau/trafodaeth-harkness

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)