CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Llwybr barn

Gofynnir i’r disgyblion ddewis ble maen nhw’n teimlo maen nhw’n gweld eu hunain ar ‘lwybr barn’. Mae’r llwybr yn mynd o un pwynt i bwynt arall neu o un gosodiad i osodiad arall (e.e. ‘llwybr’ neu linell o ‘Cytunaf yn bendant . . .’ i ‘Anghytunaf yn chwyrn’) ac mae’r disgyblion i nodi ar ba pwynt ar y ‘llwybr’ neu’r llinell hon maen nhw’n gweld eu hunain gan roi rhesymau.

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

 • Gwrando am ystyr
 • Datblygu geirfa
 • Gwrando i ddeall
 • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

 • Eglurder a geirfa
 • Diben
 • Siarad cydweithredol
 • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Gofynnir i’r dysgwyr ddewis ble maen nhw’n teimlo maen nhw’n gweld eu hunain ar ‘lwybr barn’. Mae’r llwybr yn mynd o un pwynt i bwynt arall neu o un gosodiad i osodiad arall (e.e. ‘llwybr’ neu linell o ‘Cytunaf yn gryf. . .’ i ‘Anghytunaf yn chwyrn’) Mae’r dysgwyr yn nodi ar ba pwynt ar y ‘llwybr’ neu’r llinell hon maen nhw’n gweld eu hunain gan roi rhesymau.

Mae sawl ffordd o gynrychioli’r Llwybr Barn yn y dosbarth:

 • saeth dau ben ar daflen waith neu fwrdd gwyn.
 • darn hir o linyn ar hyd y llawr neu uwch y pen
 • dau ddarn o bapur ar waliau cyferbyn, un gyda ‘Cytuno’n gryf’ a’r llall gyda ‘Anghytuno’n gryf’ arnynt.

Bydd yr athro’n rhoi gosodiad i’r disgyblion ac mae angen iddyn nhw ddewis lle ar y Llwybr Barn sy’n cynrychioli eu teimladau. Mae angen trafod y rhesymau pam maen nhw wedi dewis y safle, gall hyn arwain at ddadl rhwng unigolion. Gellir ychwanegu ail a thrydydd datganiad ac ail adrodd y broses. Rhydd hyn y cyfle i’r athro a’r disgyblion brofi amrediad eang o ddatganiadau yn ymwneud â’r pwnc.

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)