CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Gornest Focsio

Bydd y dysgwyr yn cynnal dadl gan dderbyn cefnogaeth i ddatblygu eu syniadau gan eu cyd-ddisgyblion.

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

  • Gwrando am ystyr
  • Datblygu geirfa
  • Gwrando i ddeall
  • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

  • Eglurder a geirfa
  • Diben
  • Siarad cydweithredol
  • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Bwriad dadleuon gêm focsio yw rhoi cymorth ychwanegol i’r disgyblion hynny sydd ei angen. Dewiswch eich pwnc a rhannwch y grŵp/dosbarth yn gornel las a chornel goch. Dewiswch y disgybl i’w anfon ymlaen i “focsio” ar gyfer pob ochr i’r ddadl. 

Dylent gael sesiwn drafod gyflym ar y pwnc dan sylw a phan na fydd syniadau ar ôl, canu’r gloch er mwyn eu galluogi i fynd yn ôl i’w ‘corneli’. Yno, mae eu cyd-ddisgyblion yn gweithredu fel hyfforddwyr, gan roi syniadau iddynt am beth i’w ddweud ar gyfer y rownd nesaf. Gallech hefyd anfon disgybl gwahanol allan sydd wedi cael ei baratoi gan yr “hyfforddwyr”.

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Boxing match debates – Noisy Classroom
https://noisyclassroom.com/speaking-and-listening-formats/boxing-match-debates/

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)