CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Gair am air

Rhoi geirfa allweddol i’r disgyblion ac yna’r disgybl yn disgrifio’r gair neu’r cysyniad heb ddefnyddio’r gair allweddol.

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

  • Gwrando am ystyr
  • Datblygu geirfa
  • Gwrando i ddeall
  • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

  • Eglurder a geirfa
  • Diben
  • Siarad cydweithredol
  • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Dyma weithgaredd fer sydd yn ddefnyddiol ar ddechrau neu ddiwedd gwers fel ffordd o adolygu termau allweddol neu eiriau newydd.

Mae angen i’r athro baratoi’r eirfa o flaen llaw. Bydd y disgybl yn derbyn y gair ac yn gorfod disgrifio’r gair yn glir ac yn gryno heb ddefnyddio’r gair ei hun. Mae gofyn bod y gweddill yn gwrando’n ofalus ac yn ceisio dyfalu’r gair. Pan mae’r gair wedi ei ddyfalu, mae posib symud ymlaen i’r nesaf. Gellir cyflwyno elfen gystadleuol i’r strategaeth drwy roi pwyntiau am bob gair a chwarae timau yn erbyn ei gilydd.

Arweiniad ychwanegol ar gyfer 3-8 oed

Llwybrau Datblygudefnyddio iaith mewn ffordd chwareus a llawn hwyl 

Mae’r disgrifiad uchod yn addas ar gyfer dysgwyr 3 i 8 oed

Mae posib defnyddio lluniau ar gyfer hyn hefyd.

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Prosiect Llafaredd CCD – Gair am air
https://sites.google.com/hwbcymru.net/prosiect-llafaredd-llais21/adnoddau/gair-am-air

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)