CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

Strategaeth: Crynhöwr tawel

Bydd disgybl A a disgybl B yn trafod testun/thema/gosodiad a disgybl C yn aros yn dawel trwy gydol y drafodaeth. Wedi’r drafodaeth, rhaid i ddisgybl C grynhoi’r prif bwyntiau ar lafar o flaen eraill.

Addas ar gyfer:

UnigolParGrwpDosbarth

Agwedd i’w datblygu:

Datblygiad iaithMagu hyderDyfnhau dealltwriaethAdeiladu perthynas

Fframwaith Llythrennedd Cwricwlwm i Gymru:

Gwrando

  • Gwrando am ystyr
  • Datblygu geirfa
  • Gwrando i ddeall
  • Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad

  • Eglurder a geirfa
  • Diben
  • Siarad cydweithredol
  • Gofyn cwestiynau

Arweiniad pellach i’r strategaeth:

Pwrpas y dasg yw pwysleisio pwysigrwydd o wrando’n ofalus ar drafodaethau eraill a rhoi cyfle i ddisgyblion ymarfer sgiliau gwybyddol sef crynhoi.

Bydd y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau o 3. Bydd disgybl A a disgybl B yn trafod testun/thema/gosodiad. Disgybl C yw’r CRYNHÖWR TAWEL. Rhaid i’r ‘crynhöwr’ aros yn dawel trwy gydol y drafodaeth. Does dim hawl i’r crynhöwr ysgrifennu nodiadau. Wedi’r drafodaeth, rhaid i ddisgybl C grynhoi prif bwyntiau’r drafodaeth ar lafar o flaen eraill.

Gall yr athro greu banc o frawddegau defnyddiol i’r crynhöwr ddefnyddio wrth adrodd yn ôl.

Arweiniad ychwanegol ar gyfer 3-8 oed

Llwybrau Datblygu –  ddatblygu fy sgiliau gwrando, talu sylw a deall wrth chwarae a rhyngweithio.

Pwrpas y dasg yw pwysleisio pwysigrwydd o wrando’n ofalus ar drafodaethau eraill a rhoi cyfle i ddisgyblion ymarfer sgiliau gwybyddol sef crynhoi.

Bydd y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau o 3. Bydd disgybl A a disgybl B yn trafod llyfr y maent wedi’i fwynhau. Disgybl C yw’r CRYNHÖWR TAWEL. Rhaid i’r ‘crynhöwr’ aros yn dawel trwy gydol y drafodaeth. Does dim hawl i’r crynhöwr ysgrifennu nodiadau. Wedi’r drafodaeth, rhaid i ddisgybl C grynhoi prif bwyntiau o’r stori i’r dysgwyr i ddisgybl A a B.

Templed cyflwyno’r strategaeth

Dewiswch ‘File – Make a copy’. Gallwch wedyn addasu/ychwanegu yn ôl y gofyn.

Dolenni i enghreifftiau ac arweiniad pellach:

Prosiect Llafaredd CCD – Crynhowr Tawel
https://sites.google.com/hwbcymru.net/prosiect-llafaredd-llais21/adnoddau/crynhowr-tawel

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21’
https://voice21.org/wp-content/uploads/2020/03/York-NOP-Journal.pdf

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Cynradd)
https://noisyclassroom.com/primary-oracy-activities/

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)
https://noisyclassroom.com/secondary-oracy-activities/

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)