CYNLLUNIO

STRATEGAETHAU

I gefnogi datblygiad llafaredd, mae’n hanfodol defnyddio strategaethau penodol i dargedu sgiliau siarad a gwrando e.e. i ddatblygu hyder dysgwyr tawedog, gallwch ddefnyddio strategaethau megis ‘y crynhowr tawel’, ‘trafodaeth Harkness’ a ‘safleoedd’

Ychwanegu Cyfarwyddiadau i nhw sgrolio yn yr bocs embed.

Cwricwlwm i Gymru

Mae defnyddio strategaethau addysgu llafaredd gyda’r dysgwyr ar draws y cwricwlwm yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau o’r Fframwaith Llythrennedd yn ogystal â’r Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig yn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Isod, fe welwch gasgliad cychwynnol o strategaethau defnyddiol yn ogystal â dolen i wefannau sy’n cynnig ystod eang o strategaethau posib.

Byddwch yn dewis a dethol yn ôl y math o sgil siarad a gwrando sydd angen ei ddatblygu gan eich dysgwyr.

h

Datblygu sgiliau trwy strategaethau - Siarad a gwrando (PDF)

Gair am air

Eglurder
a geirfa

Gwrando am yr ystyr

Datblygu geirfa trwy wrando

Rhoi geirfa allweddol i’r disgyblion ac yna’r disgybl yn disgrifio’r gair neu’r cysyniad heb ddefnyddio’r gair allweddol.

Ym mhle y ceir cyfeiriad at y strategaeth hon neu strategaethau tebyg?

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21′ (e.e. gweler sesiynau a gweithgareddau ‘York – National Oracy Pioneers 2019-20’)

Strategaeth ‘Gair am air’ (Trysorfa Llais 21 / Voice 21)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom‘ (Cynradd)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)

Safleoedd

Siarad
cydweithredol

Diben

Gwrando
i ddeall

Gofyn i’r dysgwr osod gwrthrychau neu luniau mewn trefn yn unol â meini prawf penodol.

Ym mhle y ceir cyfeiriad at y strategaeth hon neu strategaethau tebyg?

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21′ (e.e. gweler sesiynau a gweithgareddau ‘York – National Oracy Pioneers 2019-20’)

Strategaeth ‘Safleoedd’ (Trysorfa Llais 21)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom‘ (Cynradd)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)

Bob amser, weithiau, byth

Eglurder
a geirfa

Gofyn
cewstiynau

Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Gofyn i’r dysgwr ddewis cerdyn ‘Bob amser’, ‘Weithiau’ neu ‘Byth’ i gyd fynd â gosodiadau. Bydd gofyn i’r dysgwr gyfiawnhau dewis y cerdyn i gyd-fynd â’r gosodiad.

Ym mhle y ceir cyfeiriad at y strategaeth hon neu strategaethau tebyg?

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21′ (e.e. gweler sesiynau a gweithgareddau ‘York – National Oracy Pioneers 2019-20’)

Strategaeth ‘Bob amser, weithiau, byth’ (Trysorfa Llais 21)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom‘ (Cynradd)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)

Bwydo ffeithiau

Eglurder
a geirfa

Siarad
cydweithredol

Gwrando
i ddeall

Wrth i’r dysgwyr drafod pwnc neu sbardun mewn grŵp bydd yr athro yn bwydo un ffaith / cysyniad / barn i un dysgwr i’w ddarllen i’r grŵp. Gall yr athro fwydo mwy a mwy o ffeithiau / cysyniadau / barn er mwyn llywio neu gyfoethogi’r drafodaeth.

Ym mhle y ceir cyfeiriad at y strategaeth hon neu strategaethau tebyg?

Adnoddau ‘Oracy Pioneers Voice 21′ (e.e. gweler sesiynau a gweithgareddau ‘York – National Oracy Pioneers 2019-20’)

Strategaeth ‘Bwydo ffeithiau’ (Trysorfa Llais 21)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom‘ (Cynradd)

Strategaethau ‘The Noisy Classroom’ (Uwchradd)

Strategaethau ‘How to use discussion in the classroom’ (Mike Gershon 2013)

Ydi edrychiad y darn yma yn iawn? Cyn i ni wneud y gweddill.

Sgaffaldiau

ANGEN Testun i gyflwyno pwysigrwydd sgaffaldiau

 

Fframiau Siarad

 

****Angen dangos Power Point yma rhywsut

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos 1

Astudiaeth Achos 2

Astudiaeth Achos 3